Kamil Zjawiony

Kamil Zjawiony

Bio

 • Politechnika Częstochowska: Wydział Elektryczny – inżynier
 • Politechnika Częstochowska: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji – magister
 • Politechnika Łódzka: Wydział Zarządzania – studia podyplomowe Ergonomia
  i BHP
 • 9 lat jako inspektor UDT(urządzenia transportu bliskiego)
 • 7 lat jako specjalista i inżynier w dziale utrzymania ruchu firm produkcyjnych(TRW Częstochowa oraz WnD(grupa Oknoplast))
 • udział w wielu seminariach i konferencjach poświęconych UR
 • wykładowca szkoleń technicznych poświęconych urządzeniom transportu bliskiego zarówno dla kadry managerskiej jak i technicznej
 • prowadzący warsztaty szkoleń technicznych dla operatorów urządzeń transportu bliskiego
 • kierownik zespołu wdrażającego aplikację sprzedażową PrefWeb w WnD