Grzegorz Krzemiński

GRZEGORZ KRZEMIŃSKI

Autor | Trener | RODO | Bezpieczeństwo w pełnym wymiarze

Bio

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego, obecnie specjalizujący się w 
obsłudze incydentów, wypadków i kryzysów oraz w audytach i inspekcjach 
bezpieczeństwa. Największy dotychczasowy sukces to doprowadzenie do 
uniewinnienia dyrektora zakładu po ponad pięcioletniej sprawie karnej, w związku z 
ciężkim wypadkiem. Pracuje w Polsce i Wielkiej Brytanii. Branże, dla jakich pracował 
to przemysł ciężki (metalurgia), chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny i 
kosmetyczny. Jest członkiem BSI – British Standards Institution, gdzie bierze udział 
w pracach nad standardami i normami BS i ISO, w ostatnim czasie pracował nad 
nową normą ISO 45001. Członek BCI – Business Continuity Institute oraz FPA – Fire 
Protection Association. Certyfikowany inspektor ochrony przeciwpożarowej, 
specjalista ATEX. Obecnie odpowiada za przygotowanie i realizację szkoleń w 
Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony. 
Europejska Akademia Bezpieczeństwa i Ochrony – ESSA (European Safety & 
Security Academy) to marka szkoleniowa obecna na rynku od 2013 roku. Działająca 
głównie w Wielkiej Brytanii, gdzie zespół wspierał wdrożenia z zakresu 
bezpieczeństwa przemysłowego. Od czerwca 2018 ponownie oferuje szkolenia na 
polskim rynku. Oprócz szkoleń otwartych, nazywanych jednostkowymi, prowadzi 
unikalny na skalę europejską sposób szkolenia audytorów i managerów 
bezpieczeństwa, w tym ciągłości działania i kryzysów, łącząc szkolenia w tzw. ścieżki 
rozwoju. Oprócz oferty otwartej ESSA opracowuje i realizuje pełne programy 
„Bezpieczna Fabryka” złożone z gier sztabowych, ćwiczeń kryzysowych, 
pozorowanych zdarzeń, incydentów i wypadków.