dr inż.
Michał Górny

dr inż. Michał Górny

Bio

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Zabezpieczenie przed wybuchem: wyroby (dyrektywa ATEX) i bezpieczeństwo w miejscu pracy (dyrektywaATEX user). Zagrożenie wybuchem nieobjęte dyrektywami ATEX: nadtlenki organiczne, materiały wybuchowe, substancje niestabilne chemicznie. Ochrona odgromowa przestrzeni zagrożenia wybuchem. Wsparcie dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców i dbałość o bezpieczeństwo techniczne. Wsparcie dla organów administracji rządowej i instytucji.

Dorobek zawodowy i osiągnięcia:

 • Przewodniczący KT 269 (PKN) ds. Bezpieczeństwa chemicznego
 • Zastępca przewodniczącego KT 64 (PKN) ds. Elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych
 • Członek międzynarodowych komitetów technicznych TC 31 (IEC/CENELEC) oraz TC 305 (CEN)
 • Kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych
  wybuchem” (GIG)
 • Współautor poradnika „ATEX 2014/34/EU Guidelines”
 • Pracuje w Komitecie ATEX i Grupie Roboczej ATEX przy Komisji Europejskiej w Brukseli.
 • Ekspert TAIEX (the Technical Assistance and Information Exchange) przy Komisji Europejskiej.
 • Autor ponad 90 publikacji z zakresu zabezpieczeń przed wybuchem
 • Autor 2 książek z tematyki bezpieczeństwa wybuchowego
 • Kierownik wielu zespołów opracowujących oceny obiektów i instalacji zagrożonych wybuchem.
 • Członek komisji badań powypadkowych.
 • Ekspert w zakresie zabezpieczeń przed wybuchem.
 • W latach 1992 – 2016 w GIG – KD „BARBARA”
 • W latach 2010-2016 kierownik jednostki certyfikującej IECEx (ExCB) oraz obszaru ATEX w Jednostce
  Notyfikowanej
 • W latach 2016 – 2019 główny specjalista w UDT
 • Od 2019 w ExKontakt sp. z o.o. w Katowicach
 • Członek grupy eksperckiej ds. dyrektyw przy Polskim Centrum Akredytacji

Dane kontaktowe:
tel.: 600 454 772
e-mail: MGorny@ExKontakt.eu
www.ExKontakt.eu